Lauamäng põgenemistuba

35€

Kas suudad säilitada külma närvi pingeolukorras?

Tunneta põnevust ja naudi Põgenemistoa salapära oma enda kodus.
Selles väljakutset esitavas ja ettearvamatus mängus tuleb teha koostööd, et lahendada mõistatusi ja leida peidetud vihjeid. Pidevalt on võidujooks ajaga: teil on aega ainult 60 minutit, et põgeneda. Kronodekooder loeb aega 60-lt minutilt 0-ni; aitab luua meeleolu ja lubab võtta vihjeid. Selles mängus te võidate või kaotate koos. Iga mängija peab silma paistma ja tegema oma osa. Lauamäng, mis ei lähe eales meelest. Meeskonnatöö on võlusõna lahendamaks kõik saladused ja mõistatused. Kui sa pole varem põgenemistoas olnud, siis ole valmis täiesti uueks kogemuseks, sa ei kujuta ettegi kui kiiresti 60 minutit hetke kuumuses möödub.

Mänguaeg: 60 minutit / Vanus: 16+ / Mängijaid: 3-5

NB! Peale tellimuse vormistamist võtame teiega ühendust, et täpsustada tellimuse tarneviis. Transport on TASUTA!

Kronodekooder

Kronodekooder on masinavärk, mis teeb salapäraseks Põgenemistoa kogemuse ja loob õige meeleolu. Masin loeb aega 60-lt minutilt 0-ni. Niipea kui vajutate start nuppu, hakkab kell tiksuma ja aeg on teie halvim vaenlane. Mida vähem on aega jäänud, seda intensiivsemaks muutub hääl, mis kruvib lisapinget.
Sisestage õige kood kronodekooderisse, et minna mänguga edasi. Kui kood on vale, võetakse 1 minut ajast maha aga kui kood on õige, saate minna edasi mängu järgmise osaga. Sisestades Põgenemistoa kolmandas osas õige koodi, jääb aeg kronodekooderil seisma.

Kui palju aega veel jäänud on?

Kronodekooder annab märku, millal on õige hetk võtta mängus vihje ja annab teada, kas kood on vale või õige.

VANGLAST PÕGENEMINE

Kümme aastat vanglas kuriteo eest, mida sa pole toime pannud. Kümme raisatud aastat sinu elust, sest olid valel ajal vales kohas. See ei ole õiglane. Sa tead, et valvurid jõuavad oma ringiga sinu kongini umbes tunni pärast. Tunnetad iga oma rakukesega, et see on elu võimalus ja sind eraldab vabadusest kõigest 60 minutit!

VIIRUS 

Leidis ka aja minestamiseks! Võiksid oma laborikaaslase mõrvata, kuid sel ei oleks enam erilist mõtet. Vedelik, mis põrandal olevast katkisest pudelist välja voolab, tapab piisavalt kiiresti kõik siin toas ..

POMMI MEES

Laud on kaetud erinevate materjalidega ja see tekitab sinus külmavärinaid. Just sel hetkel heliseb telefon ja sinu halvimad unenäod saavad tõeks, pommiähvardus on tõene!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ПРАВИЛА

1. Каждый клиент должен пройти инструктаж по технике безопасности перед входом на тропу парка приключений и подтвердить своё понимание своим именем и подписью.
2. Дети в возрасте до 12 лет могут выйти на тропу только с согласия взрослого.
3. Когда ребёнок выходит на тропу, ребёнок может дать своё предварительное согласие, которое должно быть завершено и подписано его родителем.
4. Чтобы иметь возможность подняться в парк приключени вы должны соответствовать минимальному требованию длины 120 см и максимальному пределу веса 110 кг.
5. Ремень безопасности предоставляется для личного пользования клиентами и должен быть возвращен инструктору сразу после пересечения путей.
6. Передача ремня безопасности третьим лицам запрещена.
7. Для длинных волос, пожалуйста, положите косу или корону.
8. Не рекомендуется использовать парк приключений с длинными ногтями.
9. После посещения туалета установка ремня безопасности должна быть проверена инструктором.
10. Человек под воздействием алкоголя и наркотиков не допускается в парк приключений.
11. На одной платформе может бы ть два альпиниста одновременно и один альпинист на взлетно-посадочной полосе и по одному восхождению за раз.
12. В парке запрещено мешать альпинистам.
13. Рассмотрим других альпинистов в парке, если вы более медленный альпинист, чем вы, используйте платформы для прохождения.
14. Инструктор имеет право немедленно убрать нерегулярных альпинистов из парка приключений.

INFO / RULES

1. Each guest has to go through our safety instructions and confirm with their name and signature that they accept and understand them.
2. Children under 12 can only go on the track with parents permission.
3. Children can bring a written consent by their parents if not accompanied by one.
4. To use our adventure park you have to be at least 120cm tall and not weigh over 110kg.
5. Safety harnesses provided for clients are for personal use only and need to be returned after completing the tracks.
6. Giving your safety harness to a third party is forbidden.
7. If you have long hair we ask that you tie it up.
8. It is not recommended to use the track with long nails.
9. After using the bathroom our instructor needs to check your safety harness before you can go back on the track.
10. People under any kind of influence will not be allowed into the adventure park.
11. Only 2 people are permitted to be on the same platform at a time. Only one person at a time can climb the ladder.
12. Disturbing our guests at the adventure park is forbidden
13. Please pay attention to other people on the track, if there are slower climbers use the platforms to pass them.
14. Our instructors have the right to remove any climbers who ignore the set rules.

Lisainfo / Reeglid

1. Iga klient läbib enne rajale minekut ohutusinstruktaaži ja kinnitab sellest aru saamist oma nime ja allkirjaga.
2. Alla 12 aastased pääsevad rajale üksnes täisealise isiku nõusolekul.
3. Laps võib ronima tulles esitada vanema poolt eelnevalt täidetud ja allkirjastatud nõusoleku.
4. Seiklusparki ronima pääsemiseks peab täitma pikkuse miinimumnõude, milleks on 120 cm ja maksimum kaalupiiranguks on 110 kg.
5. Julgestusvöö on antud klientidele isiklikuks kasutamiseks ja see tuleb tagastada instruktorile kohe pärast radade läbimist.
6. Julgestusvöö edasi andmine kolmandatele isikutele on keelatud.
7. Pikad juuksed palume panna punupatsi või krunni.
8. Pikkade küüntega ei soovita seiklusparki kasutada.
9. Pärast WC külastamist peab julgestusvöö paigaldust kontrollima instruktor.
10. Alkoholi- ja narkojoobes isikuid seiklusparki ei lubata.
11. Ühel platvormil võib korraga olla kaks ronijat ja rajaelemendil ning ülesminekul korraga üks ronija.
12. Ronijate segamine on pargis keelatud.
13. Arvesta pargis teiste ronijatega, kui on sinust aeglasem ronija, siis kasuta möödumiseks platvorme.
14. Instruktoril on õigus reegleid eiravad ronijad seikluspargist koheselt eemaldada.

20€

45€

50€

60€

75€

95€

20€

45€

50€

60€

75€

95€

Contact

If you have any questions about our services or you would like to hold a birthday party or business event but are not sure which service would be the best for your audience then feel free to contact us and let’s find out the best solution for your event!

Контакт

Если у вас есть какие-либо вопросы о наших услугах, или вы хотите провести день рождения или деловое мероприятие, но не уверены, какая услуга лучше всего подойдет вашей аудитории, свяжитесь с нами, и мы найдем лучшее решение для вашего мероприятия!

Kontakt

Kui sul tekkis küsimusi meie pakutavate teenuste kohta või soovid pidada oma sünnipäeva– või firmaüritust, aga ei ole kindel milline teenus oleks just sinu seltskonnale kõige sobilikum, siis võta meiega julgelt ühendust ning leiame just sinu sündmuse jaoks parima lahenduse.